PRIVACYVERKLARING

Inner Passion staat in haar werkzaamheden voor Vertrouwen en Veiligheid. Daar hoort dus vanzelfsprekend bij dat u op de hoogte bent hoe met uw gegevens wordt omgegaan. In deze Privacyverklaring omschrijft Inner Passion wat ze met verzamelde gegevens doet en waarom. Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op via onderstaande gegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Inner Passion kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Inner Passion. Inner Passion kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw geboortedatum
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Deze gegevens worden op de volgende wijze bewaard:

– In uw papieren dossier achter slot en grendel;
– In de mail in een mapje met uw naam;
– In Twinfield: een boekhoudprogramma om u te kunnen factureren.
– Inner Passion maakt geen gebruik van een digitaal dossier*.

*Mocht laatstgenoemde op termijn anders zijn, dan wordt dit door Inner Passion aan u kenbaar gemaakt met daarbij de maatregelen die getroffen zijn om uw gegevens te beschermen.

WAAROM INNER PASSION GEGEVENS NODIG HEEFT

Inner Passion verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Inner Passion uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten coachingsovereenkomst, doorgaans bestaande uit coachende dienstverlening.

HOE LANG INNER PASSION GEGEVENS BEWAART
Inner Passion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen coachingsovereenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Inner Passion verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Inner Passion heeft een ondertekende privacyverklaring met Meierij Accountancy & Advies om de boekhouding te kunnen doen waar uw NAW-gegevens en e-mailadres bekend zijn. Digitale facturering vindt veilig plaats via Twinfield waar ook een privacybeleid gehanteerd wordt.

LINKS NAAR PARTNERNETWERK
De website www.innerpassion.nl kan links bevatten van en naar websites van partnernetwerken of ter inspiratie. (bijv. GiraffeCoaching , Siems, Mueva of youtube). Als je een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites een eigen privacybeleid hanteren en dat Inner Passion niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dit beleid. Stel jezelf op de hoogte van dit beleid alvorens je jouw persoonsgegevens op deze websites achterlaat.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Inner Passion maakt geen gebruik van cookies.

GOOGLE ANALYTICS
Inner Passion maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Inner Passion bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Inner Passion heeft hier geen invloed op. Inner Passion heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hier tekent u ook voor in de coachingsovereenkomst met Inner Passion. Inner Passion vernietigt uw gegevens, zoals hierboven omschreven, binnen 4 weken na ons laatste contact als u verzocht heeft dit te doen na beëindiging van uw traject bij Inner Passion.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar amanda@innerpassion.nl. Inner Passion zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Inner Passion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Inner Passion op via amanda@innerpassion.nl. Inner Passion is een website van WordPress met als Host Argeweb. WordPress.com is een dienst van het bedrijf Automattic. Het privacybeleid van Automatic is te vinden op https://automattic.com/privacy/. Het privacybeleid van Argeweb is te vinden op https://www.argeweb.nl/over-argeweb/privacy-verklaring.