Een werkklimaat met mentaal en fysiek gezonde werknemers is het streven én grote uitdaging van iedere werkgever! Inner Passion kan hierin van betekenis zijn op het gebied van het voorkomen van onnodig langdurig verzuim. Dit kan gaan om werknemers die dreigen uit te vallen en om werknemers die recent uitgevallen zijn.

Middels individuele persoonlijke coaching werkt Inner Passion met uw werknemer aan terugkeer van vitaliteit, mentale en fysieke gezondheid door zich te richten op eigen regie, innerlijke kracht en zelfbewustzijn. Indien nodig en wenselijk werkt Inner Passion multidisciplinair aan deze doelstelling met collega’s die van aanvullende betekenis kunnen zijn.

Een zelfbewuste werknemer die zijn of haar grenzen (mentaal en fysiek) kent en daar op gepaste wijze naar kan handelen, bewust is van zijn of haar werkwijze en daarin zichzelf kan bijsturen, zal waardevol blijven in zijn of haar functie!

Neem gerust contact op met Inner Passion voor de mogelijkheden op maat.